• Welkom bij Nguyen Legal

    Nguyen Legal is een juridisch adviesbureau voor zowel overheidsinstanties als burgers en is dé bestuursrechtspecialist op het gebied van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en overige sociale zekerheidszaken. Ook biedt Nguyen Legal ondersteuning bij eenvoudige strafrechtzaken en bestuurlijke boetes van verschillende regelingen.
  • Juridisch advies nodig?

    Heeft u als overheidsinstantie ondersteuning nodig bij de afhandeling van grote hoeveelheden bezwaar- of beroepschriften? Of wilt u als burger hulp bij de aanvraag van een uitkering of het schrijven van een bezwaarschrift? Nguyen Legal kan u snel en met degelijk advies bijstaan zonder hoge bemiddelings- of advocaatkosten.