Over Nguyenlegal

Nguyen Legal is een juridisch adviesbureau voor zowel overheidsinstanties als burgers en is dé bestuursrechtspecialist op het gebied van de Participatiewet, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en overige sociale zekerheidszaken. Ook biedt Nguyen Legal ondersteuning bij eenvoudige strafrechtzaken en bestuurlijke boetes van verschillende regelingen.Voor de overheid biedt Nguyen Legal de mogelijkheid om binnen korte tijd zeer hoogwaardige bezwaar- en beroepschriften af te handelen. Ook is zij als klantmanager of inkomensconsulent gespecialiseerd in de beoordeling van de uitkeringsaanvragen.

Voor de burger heeft Nguyen Legal een helpdeskfunctie en kan zij ondersteuning bieden bij het schrijven van brieven, bezwaarschriften, aanvraag uitkeringen en overige voorzieningen van overheidsdiensten.

De drijvende kracht achter Nguyen Legal is Kim Nguyen. Zij is een zeer gedreven en zeer ervaren juriste die al jaren werkervaring heeft bij diverse gemeenten en ministeries. Hierdoor kan zij u snel en met degelijk advies bijstaan, zonder hoge bemiddelings- of advocaatkosten.